alışqan

1.
1. sif. Tez alışan, tez yanan, tez alovlanan. Alışqan maddələr. Efir alışqan maddədir.
2. is. dan. Kibrit. // Papiros yandırmaq üçün alət. Xəlil . . əlini cibinə salıb papiros çıxartdı. Tüfəng patronundan qayrılmış alışqanla yandırdı. M. Hüs..
2.
sif. Bir şeyə vərdiş etmiş; adətkərdə, vərdişli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • alışqan — (Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Yevlax) bax alışqa. – Alışqanı gəti, ojağı yandırım (Yevlax); – Alışqannan papruz yandı:rıx, ləmpə yandı:rıx (Şərur) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • firəngi — I (Ağbaba, Başkeçid, Bolnisi, Borçalı, Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Tovuz) bax firəng I. – Firəngiyi mq: veriηnən doğro:m çörəyi (Gədəbəy); – Firəngiyi gəti, çörəi doğra (Borçalı) II (Şərur) bax firəng II. – Spişqa da deyirix’, firəngi də, alışqan… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vaynəçəri — (Kürdəmir, Kəlbəcər, Qarakilsə, Zəngilan) bax vaynaçara. – Pambıx suyuna getmirsən, vaynəçəri, ayrı işe:tginən (Zəngilan); – Vaynəçəri, sən orda olsaydın, dalaşmağa qoymazdın (Kəlbəcər); – Vaynəçəri, birəz alışqan yığıp gətirərdin (Qarakilsə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • fitil — is. 1. Bax piltə 1 ci mənada. Lampa fitili. – Arvad istər istəməz maşınkaya sarı getdi. Fitilini düzəldib aşağı çəkdi. S. Rəh.. Tavandan asılmış çırağın fitilini qaldıran olmadığından, otaq güclə işıqlanırdı. İ. Ş.. // Bir şeyi alışdırmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lopa — 1. is. 1. Odunu alovlandırmaq və ya işıq yaratmaq üçün neft hopdurulub yumruladılmış əski, cındır, pilik, alışqan. Lopa qayırmaq. 2. Az çox yuvarlaq, yumru, dairəvi (şəkildə) olan yumşaq şey. Qar lopası. Pambıq lopası. – <Budur>, yenə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • papirosyandıran — is. Papiros yandırmaq üçün alət; alışqan, papirosalışdıran. Kolxoz sədri masanın dalından qalxdı, papirosyandıranı çıxardı. . Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pilik — is. Ocaq, tonqal və s. ni yandırmaq üçün neft hopdurulmuş alışqan. Əskidən pilik. Ocağın altına pilik qoymaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pirotexnika — <yun.> Texnikanın, alışqan xəlitələr, siqnal raketləri, fişəng və s. hazırlamaqla məşğul olan sahəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qanıq — sif. 1. Qana yerikləyən, qana susamış, qana həris. // İs. mənasında. Sərt, azğın, bəd, quduz kimi it. Fit verdim getdilər, yaxınlaşıb nə gördüm, . . qanıq minib canavarın belinə, qarpıb boynunu dalısından. N. V.. 2. Həris, dadanmış, alışqan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • spirt — is. <lat. spiritus> 1. Tərkibində çoxlu kraxmal və şəkər olan (buğda, kartof və s.) məhsullardan distillə yolu ilə alınan alışqan maye. Naznaz pambığı spirtə batırdı, Qaraşın barmağını silib təmizləməyə başladı. M. İ.. 2. kim. Öz tərkibində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.